24 Giờ Trong Đời Một Người Đàn Bà
Stefan Zweig
80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới
Jules Verne
A
Kira Tenisheva
Alexis Zorba - Con Người Hoan Lạc
Nikos Kazantzakis
Ambrơ (Kiếp hồng nhan) / Amber
Kathleen Winsor
Andromaque
Jean Racine
Anh Em Nhà Caramazov
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Anna Karenina
Lev Tolstoy
Anne Dưới Mái Nhà Bên Ánh Lửa
Lucy Maud Montgomery
Anne Tóc Đỏ Dưới Chái Nhà Xanh
Lucy Maud Montgomery
Anne Tóc Đỏ Dưới Mái Nhà Bạch Dương
Lucy Maud Montgomery
Anne Tóc Đỏ Làng Avonlea
Lucy Maud Montgomery