12 Năm Bên Cạnh Hitler
Albert Zollerm
12 Năm Nô Lệ
Solomon Northup
800 Ngày Trên Mặt Trận Phía Đông
Nikolai Litvin
Abramovich - Nhân Vật Quyền Lực Bí Ẩn Điện Kremlin
Dominic Midgley
Adolf Hitler – Chân Dung Một Trùm Phát Xít
John Toland
Angela Merkel - Thế Giới Của Vị Nữ Thủ Tướng
Stefan Kornelius
Anh Em Nhà Himmler
Katrin Himmler
Ánh Sáng Trong Rừng Thẳm
Roman Karmen
Áo khoác vai người
Linda Grant
A Promised Land
Barack Obama
Ban Ki Moon - Hãy Học Như Kẻ Ngốc Và Ước Mơ Như Thiên Tài
Shin Woong Jin
Bầu trời vẫn là của chúng ta
M.P. Chechneva