Anders Sát Thủ cùng bè lũ
Jonas Jonasson
Ân sủng của đời
Daniel Glattauer
Ba Chàng Cùng Hội Cùng Thuyền
Jord Jerome Clapka
Ba Chàng Ngốc
Chetan Bhagat
Bạch Mã Hoàng Tử, Chàng Ở Đâu?
Agathe Hochberg
Bà Già Phá Luật
Catharina Ingelman-Sundberg
Bà Ngoại Thời @
Susie Morgenstern
Bà Ngoại Tôi Gửi Lời Xin Lỗi
Fredrik Backman
Bên Kia Đường Có Đứa Dở Hơi
Wendelin Van Draanen
Bố Là Bà Giúp Việc
Anne Fine
Britt - Marie Đã Ở Đây
Fredrik Backman
Chát xình chát chát bùm
Azit Nêxin