1984
George Orwell
39 Manh Mối - Phần 1- Mê Cung Xương
Rick Riordan
39 Manh Mối - Phần 2 - Bí Mật Của Mozart
Gordon Korman
39 Manh Mối- Phần 3 - Kẻ Đánh Cắp Thanh Gươm
Peter Lerangis
39 Manh Mối - Phần 4 - Bước Vào Cõi Tử
Jude Watson
39 Manh Mối - Phần 5 - Vòng Tròn Tuyệt Mật
Patrick Carman
39 Manh Mối - Phần 6 - Trong Vùng Nước Thẳm
Jude Watson
39 Manh Mối - Phần 7 - Ổ Rắn Độc
Peter Lerangis
451 độ F
Ray Bradbury
Again, But Better
Christine Riccio
Anh Chàng Hobbit
J.R.R. Tolkien
Ánh sáng vô hình
Anthony Doerr