All You Need Is Kill
Hiroshi Sakurazaka
Ame & Yuki Những đứa con của sói
Hosoda Mamoru
An
Durian Sukegawa
Bà Đại Sứ
Lorena A. Hickok
Before She Knew Him
Peter Swanson
Buffalo Bill
Ned Buntline
Bút Ký Người đi săn
I.X. Turgheniev
Cái Chết Của Vua Tsongor
Laurent Gaudé
Cánh tay vàng
Clark Howard
Chó dẫn đường, Đại gia và Nhân quả
Mikhail Samarsky
Chúa đã khước từ
Richard E. Kim
Chủ Tiệm Bánh Chiến Binh Và Cô Phục Vụ Người Máy
SOW