Bắt Cóc
Robert Louis Stevenson
Bay Đêm
Antoine de Saint-Exupéry
Búa Thiên Lôi
Ken Follett
Buffalo Bill
Ned Buntline
Bùm
Mark Haddon
Câu chuyện nghĩa địa
Neil Gaiman
Central Park
Guillaume Musso
Chiếc Rìu
Gary Paulsen
Chim Ó Biển
Rafael Sabatini
Chỉ Một Tình Yêu
Johanna Lindsay
Cõi Người Ta
Antoine de Saint-Exupéry
Cuộc Đời Của Pi
Yann Martel