Thông Tin Sách

facebook
Quyền Lực Thứ Tư

Quyền Lực Thứ Tư

0 đánh giá

Lượt tải sách

26 lượt tải

Báo Chí - như một số quan niệm cho rằng: Đó là “Quyền Lực Thứ Tư", cùng với Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp của Nhà Nước; hoặc có người cho rằng, báo chí có một sức mạnh mà không một sức mạnh nào có thể so sánh.

Cuốn tiểu thuyết ấn tượng nhất của Jeffrey Archer kể câu chuyện về hai người đàn ông đặc biệt nhất trong thời đại chúng ta.

Một người sinh

Xem thêm

Báo Chí - như một số quan niệm cho rằng: Đó là “Quyền Lực Thứ Tư", cùng với Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp của Nhà Nước; hoặc có người cho rằng, báo chí có một sức mạnh mà không một sức mạnh nào có thể so sánh.

Cuốn tiểu thuyết ấn tượng nhất của Jeffrey Archer kể câu chuyện về hai người đàn ông đặc biệt nhất trong thời đại chúng ta.

Một người sinh

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Cô thợ thêu
Pascal Lainé
Khoảng Trống
J.K. Rowling
Tội phạm ma túy ở Amsterdam
Alistair MacLean
Màu Xanh Trong Suốt
Ryu Murakami
Dưới Cánh Thiên Thần Rượu
Jerzy Pilch
Và Thế Là Chúng Ta Tiêu
Joshua Ferris
Cuộc Hẹn Bình Minh
Yasushi Kitagawa
No Longer Human
Dazai Osamu
Cội rễ
Alex Haley
Công chúa Bari - Hwang Sok
Yong