Thông Tin Sách

facebook
Khuôn mặt bị đánh cắp

Khuôn mặt bị đánh cắp

0 đánh giá

Lượt tải sách

5 lượt tải

KHUÔN MẶT BỊ ĐÁNH CẮP

(Hồi ký của một phụ nữ trẻ lớn lên dưới thời Taliban)

Là tác giả một cuốn sách, nhưng Latifa sẽ không bao giờ có được dòng tiểu sử nào. Những gì người ta biết về cô sẽ chỉ là thông tin tối thiểu: sinh năm 1980 ở thành phố Kabul. Thậm chí “Latifa” cũng không phải tên thật, vì cô đang trốn tránh những kẻ sẵn sàng truy lùng tới

Xem thêm

KHUÔN MẶT BỊ ĐÁNH CẮP

(Hồi ký của một phụ nữ trẻ lớn lên dưới thời Taliban)

Là tác giả một cuốn sách, nhưng Latifa sẽ không bao giờ có được dòng tiểu sử nào. Những gì người ta biết về cô sẽ chỉ là thông tin tối thiểu: sinh năm 1980 ở thành phố Kabul. Thậm chí “Latifa” cũng không phải tên thật, vì cô đang trốn tránh những kẻ sẵn sàng truy lùng tới

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Who Was Jim Henson?
Joan Holub
Truyện Kể Các Nhà Bác Học Vật Lý
Nhiều tác giả
Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man
Mary L. Trump
Ngôn Từ
Jean Paul Sartre
Uncanny Valley - A Memoir
Anna Wiener
Thư Gởi Steve Jobs
Mark Milian
Đời Tôi
Bill Clinton
Cuộc Tranh Đấu Của Tôi
Adolf Hitler
Hành Trình Qua Cánh Đồng Chết
Chanrithy Him
Who Was Franklin Roosevelt?
Margaret Frith