Thông Tin Sách

facebook
Ba Người Con gái Của Lương Phu Nhân

Ba Người Con gái Của Lương Phu Nhân

0 đánh giá

Lượt tải sách

8 lượt tải

Nhà xuất bản Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh đã cho ấn hành một trong những tác phẩm nổi tiếng của Pearl Buck đã được trao giải Nobel Văn Chương năm 1938 với tựa đề: Ba Người Con Gái Lương Phu Nhân.

***

Pearl Buck (tên thật là Pearl Comfort Sydenstricker, có tên Trung Quốc là Trại Chân Châu) là con một nhà truyền giáo người Mỹ. Sau khi ra đời chưa đầy 5 t

Xem thêm

Nhà xuất bản Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh đã cho ấn hành một trong những tác phẩm nổi tiếng của Pearl Buck đã được trao giải Nobel Văn Chương năm 1938 với tựa đề: Ba Người Con Gái Lương Phu Nhân.

***

Pearl Buck (tên thật là Pearl Comfort Sydenstricker, có tên Trung Quốc là Trại Chân Châu) là con một nhà truyền giáo người Mỹ. Sau khi ra đời chưa đầy 5 t

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Nếu còn có ngày mai
Sidney Sheldon
Ba ngày ở nhà mẹ
François Weyergans
Ngoài Vùng Phủ Sóng
Marta Dzido
Những ngày tươi đẹp
Jennifer Niven
Người đàn bà cô đơn
Judy Blume
Cái Hôn Của Tử Thần
Ira Levin
Ảo Vọng
Pearl S. Buck
Người Mỹ trầm lặng
Graham Greene
Hoa Vẫn Nở Mỗi Ngày
Valérie Perrin
Anthem Bài Ca Cho Tôi
Ayn Rand