Thông Tin Sách

facebook
Tiểu đoàn trừng giới

Tiểu đoàn trừng giới

0 đánh giá

Lượt tải sách

11 lượt tải

Các tiểu đoàn trừng giới được thành lập từ những thành phần bất hảo đủ loại như tù chính trị, tội phạm hình sự,… và cả những người lính chính quy vi phạm kỷ luật quân đội. Mức khổ cực của một tháng phục vụ trong những đơn vị này tương đương với 10 năm tù giam. Với trang bị vũ khí sơ sài - "3 người 1 khẩu súng trường", các tiểu đoàn trừng giới bị đi

Xem thêm

Các tiểu đoàn trừng giới được thành lập từ những thành phần bất hảo đủ loại như tù chính trị, tội phạm hình sự,… và cả những người lính chính quy vi phạm kỷ luật quân đội. Mức khổ cực của một tháng phục vụ trong những đơn vị này tương đương với 10 năm tù giam. Với trang bị vũ khí sơ sài - "3 người 1 khẩu súng trường", các tiểu đoàn trừng giới bị đi

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Ngực và Trứng
Mieko Kawakami
Từ Khung Cửa Sổ Lớp 7D
Atsuko Asano
Vương Quốc Của Những Người Khùng
Lev Tolstoy
Bút Ký Người đi săn
I.X. Turgheniev
Viễn Vọng
Patrick Deville
Gắng Sống Đến Bình Minh
Vasil Bykov
Nắp biển
Banana Yoshimoto
Nghệ Nhân Và Margarita
Mikhail Bulgakov
Lược sử cái chết
Kevin Brockmeier
Nữ hoàng thinh lặng
Marie Nimier