Thông Tin Sách

facebook
24 Giờ Trong Đời Một Người Đàn Bà

24 Giờ Trong Đời Một Người Đàn Bà

0 đánh giá

Lượt tải sách

63 lượt tải

Trong tác phẩm của mình, Stefan Zweig đã viết: “Chỉ hai mươi bốn giờ thôi cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời một người đàn bà”.

Tôi cũng là một người đàn bà. Tôi cũng đã thử hỏi, trong hai mươi bốn giờ quá ít ỏi ấy, một người đàn bà có thể làm gì để được gọi là thay đổi số phận, hay cuộc đời? Vậy mà khi tôi bắt đầu đọc câu chuyện của Stef

Xem thêm

Trong tác phẩm của mình, Stefan Zweig đã viết: “Chỉ hai mươi bốn giờ thôi cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời một người đàn bà”.

Tôi cũng là một người đàn bà. Tôi cũng đã thử hỏi, trong hai mươi bốn giờ quá ít ỏi ấy, một người đàn bà có thể làm gì để được gọi là thay đổi số phận, hay cuộc đời? Vậy mà khi tôi bắt đầu đọc câu chuyện của Stef

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Công chúa
D.H. Lawrence
Bản Chúc Thư
John Grisham
Điệu Vũ Bên Lề
Stephen Chbosky
Người Tình Sputnik
Haruki Murakami
Căn Phòng Của Giovanni
James Baldwin
Một mảnh trò đời
Steve Toltz
Tôi có quyền hủy hoại bản thân
Kim Young Ha
Con Gái Của Mẹ
Kelly Rimmer
Chúa Trời Của Những Điều Vụn Vặt
Arundhati Roy
Tiền! Tiền Mặt Trả Ngay
Paul Loup Sulitzer