Thông Tin Sách

facebook
Con cú mù

Con cú mù

0 đánh giá

Lượt tải sách

11 lượt tải

CON CÚ MÙ

Nguyên bản tiếng Ba Tư: “Buf-e-Kur”.

Dịch từ bản dịch tiếng Anh: The Blind Owl của D. P. Costello; tham khảo thêm bản dịch tiếng Anh của Iraji Bashiri.

Tác giả: Sadegh Hedayat

Dịch giả: Hà Vũ Trọng

Công ty phát hành: Phương Nam

Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn

Trọng lượng vận chuyển: 300 grams

Kích thước: 13x19cm

Số trang: 142

Ngày xuất bản

Xem thêm

CON CÚ MÙ

Nguyên bản tiếng Ba Tư: “Buf-e-Kur”.

Dịch từ bản dịch tiếng Anh: The Blind Owl của D. P. Costello; tham khảo thêm bản dịch tiếng Anh của Iraji Bashiri.

Tác giả: Sadegh Hedayat

Dịch giả: Hà Vũ Trọng

Công ty phát hành: Phương Nam

Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn

Trọng lượng vận chuyển: 300 grams

Kích thước: 13x19cm

Số trang: 142

Ngày xuất bản

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Đội Quân Trong Bóng Đêm
Joseph Kessel
Lẵng quả thông
Konstantin Paustovsky
Tiền! Tiền Mặt Trả Ngay
Paul Loup Sulitzer
Cây Cam Ngọt Của Tôi
José Mauro de Vasconcelos
Người truyền ký ức
Lois Lowry
Torinoko City - Thành Phố Bị Bỏ Rơi
Shano
35 Kí Lô Hy Vọng
Anna Gavalda
Sứ giả của thần chết
Sidney Sheldon
Nhật Ký Chim Én
Amélie Nothomb
Cân bằng mong manh
Rohinton Mistry