Thông Tin Sách

facebook
Cái Chết của Ivan Ilich

Cái Chết của Ivan Ilich

0 đánh giá

Lượt tải sách

37 lượt tải

Ivan Illich tuyệt vọng vì thấy cuộc đời mình đang chấm dứt. Trong thâm tâm, ông biết mình sắp chết. Ý tưởng ấy hoàn toàn xa lạ đối với ông. Ông không hiểu nó, hoàn toàn không thể hiểu được nó.

Ông đã được học trong sách Luận Lý của Kizeveter một thí dụ của tam đoạn luận như sau : "Caius là một con người, mọi con người đều phải chết, nên Caius ph

Xem thêm

Ivan Illich tuyệt vọng vì thấy cuộc đời mình đang chấm dứt. Trong thâm tâm, ông biết mình sắp chết. Ý tưởng ấy hoàn toàn xa lạ đối với ông. Ông không hiểu nó, hoàn toàn không thể hiểu được nó.

Ông đã được học trong sách Luận Lý của Kizeveter một thí dụ của tam đoạn luận như sau : "Caius là một con người, mọi con người đều phải chết, nên Caius ph

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Văn Phòng Ám Sát
Jack London
Di chúc Pháp
Andrei Makine
Nhà Thờ Đức Bà Paris
Victor Hugo
Peter Pan
James Matthew Barrie
Những trường đại học của tôi
Maksim Gorky
Về Phía Mặt Trời
Matthew Quick
Bút Ký Dưới Hầm
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Những giấc mơ của Einstein
Alan Lightman
Cuộc đời của Lenin
Maria Prilezhayeva
Hai năm trên hoang đảo
Jules Verne