Thông Tin Sách

facebook
Cái Chết của Ivan Ilich

Cái Chết của Ivan Ilich

0 đánh giá

Lượt tải sách

42 lượt tải

Ivan Illich tuyệt vọng vì thấy cuộc đời mình đang chấm dứt. Trong thâm tâm, ông biết mình sắp chết. Ý tưởng ấy hoàn toàn xa lạ đối với ông. Ông không hiểu nó, hoàn toàn không thể hiểu được nó.

Ông đã được học trong sách Luận Lý của Kizeveter một thí dụ của tam đoạn luận như sau : "Caius là một con người, mọi con người đều phải chết, nên Caius ph

Xem thêm

Ivan Illich tuyệt vọng vì thấy cuộc đời mình đang chấm dứt. Trong thâm tâm, ông biết mình sắp chết. Ý tưởng ấy hoàn toàn xa lạ đối với ông. Ông không hiểu nó, hoàn toàn không thể hiểu được nó.

Ông đã được học trong sách Luận Lý của Kizeveter một thí dụ của tam đoạn luận như sau : "Caius là một con người, mọi con người đều phải chết, nên Caius ph

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Tử tước chẻ đôi
Italo Calvino
Đất Máu Sicily
Mario Puzo
Momo
Michael Ende
Kẻ goá vợ
Georges Simenon
Danh Sách Của Schindler
Thomas Keneally
Những Kẻ Tủi Nhục
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Chín Mươi Ba
Victor Hugo
Nhà Tài Phiệt Cuối Cùng
F. Scott Fitzgerald
Chiều Hôm Lỡ Chuyến
Yukio Mishima
Những Cậu Con Trai Phố Pál
Molnár Ferenc