Thông Tin Sách

facebook
Người Đàn Ông Hóa Thành Đàn Bà

Người Đàn Ông Hóa Thành Đàn Bà

0 đánh giá

Lượt tải sách

10 lượt tải

NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÓA THÀNH ĐÀN BÀ

Tuyển tập truyện ngắn

Tác giả: Sherwood Anderson

Dịch thuật: Từ Lê Tâm

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Đóng gói: Cùi bắp

Nguồn text:Waka

***

***

ebook©vctvegroup

Tác phẩm của Sherwood Anderson (1876 – 1941) tạo cảm hứng sáng tạo tinh thuần và mới mẻ cho văn chương Mỹ, dọn đường cho những ánh sao huyền thoại như William Fa

Xem thêm

NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÓA THÀNH ĐÀN BÀ

Tuyển tập truyện ngắn

Tác giả: Sherwood Anderson

Dịch thuật: Từ Lê Tâm

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Đóng gói: Cùi bắp

Nguồn text:Waka

***

***

ebook©vctvegroup

Tác phẩm của Sherwood Anderson (1876 – 1941) tạo cảm hứng sáng tạo tinh thuần và mới mẻ cho văn chương Mỹ, dọn đường cho những ánh sao huyền thoại như William Fa

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Trên Con Đường Lớn
Boris Polevoi
Cô Gái Bất Khuất
Somerset Maugham
Cửa Tiệm Của Những Lá Thư
Yasushi Kitagawa
Sôcôla cho một trái tim yêu
Kay Allenbaugh
Tuyển truyện ngắn nước ngoài
Nhiều tác giả
Brokeback Mountain
Annie Proulx
Thiên Diễm Tình
Guy de Maupassant
Hoa Từng Mùa
André Maurois
Chúng ta nói gì khi nói chuyện tình yêu
Raymond Carver
Chuyện 12 Con Giáp
Jenn Reese