Thông Tin Sách

facebook
Người Đàn Ông Hóa Thành Đàn Bà

Người Đàn Ông Hóa Thành Đàn Bà

0 đánh giá

Lượt tải sách

15 lượt tải

NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÓA THÀNH ĐÀN BÀ

Tuyển tập truyện ngắn

Tác giả: Sherwood Anderson

Dịch thuật: Từ Lê Tâm

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Đóng gói: Cùi bắp

Nguồn text:Waka

***

***

ebook©vctvegroup

Tác phẩm của Sherwood Anderson (1876 – 1941) tạo cảm hứng sáng tạo tinh thuần và mới mẻ cho văn chương Mỹ, dọn đường cho những ánh sao huyền thoại như William Fa

Xem thêm

NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÓA THÀNH ĐÀN BÀ

Tuyển tập truyện ngắn

Tác giả: Sherwood Anderson

Dịch thuật: Từ Lê Tâm

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Đóng gói: Cùi bắp

Nguồn text:Waka

***

***

ebook©vctvegroup

Tác phẩm của Sherwood Anderson (1876 – 1941) tạo cảm hứng sáng tạo tinh thuần và mới mẻ cho văn chương Mỹ, dọn đường cho những ánh sao huyền thoại như William Fa

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Tuyển Tập Truyện Ngắn Lỗ Tấn
Lỗ Tấn
Người dịch bệnh
Jhumpa Lahiri
Bốn Mùa, Trời Và Đất
Márai Sándor
Những Vì Sao
Alphonse Daudet
Người thiếu nữ bay qua
Dino Buzzati
Truyện Ngắn Châu Phi
Nhiều tác giả
Truyện Ngắn Đặc Sắc Của Tác Giả Đạt Giải Nobel
Nhiều tác giả
Những Cánh Thư Hè
Alphonse Daudet
Tập truyện ngắn Trinh thám Kinh dị
Nhiều tác giả
Xứ sở của người mù
H.G. Wells