Thông Tin Sách

facebook
Người Đàn Ông Hóa Thành Đàn Bà

Người Đàn Ông Hóa Thành Đàn Bà

0 đánh giá

Lượt tải sách

14 lượt tải

NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÓA THÀNH ĐÀN BÀ

Tuyển tập truyện ngắn

Tác giả: Sherwood Anderson

Dịch thuật: Từ Lê Tâm

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Đóng gói: Cùi bắp

Nguồn text:Waka

***

***

ebook©vctvegroup

Tác phẩm của Sherwood Anderson (1876 – 1941) tạo cảm hứng sáng tạo tinh thuần và mới mẻ cho văn chương Mỹ, dọn đường cho những ánh sao huyền thoại như William Fa

Xem thêm

NGƯỜI ĐÀN ÔNG HÓA THÀNH ĐÀN BÀ

Tuyển tập truyện ngắn

Tác giả: Sherwood Anderson

Dịch thuật: Từ Lê Tâm

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Đóng gói: Cùi bắp

Nguồn text:Waka

***

***

ebook©vctvegroup

Tác phẩm của Sherwood Anderson (1876 – 1941) tạo cảm hứng sáng tạo tinh thuần và mới mẻ cho văn chương Mỹ, dọn đường cho những ánh sao huyền thoại như William Fa

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Người Tị Nạn
Viet Thanh Nguyen
Kỳ Thủ
Stefan Zweig
Brokeback Mountain
Annie Proulx
Lỡ Chúng Ta FA Cả Đời Thì Sao?
Thiếu Nữ Lục Yêu
Hoa Từng Mùa
André Maurois
Truyện Ngắn Châu Phi
Nhiều tác giả
Trinh Tiết
Akutagawa Ryunosuke
Chúng ta nói gì khi nói chuyện tình yêu
Raymond Carver
Người Có Trái Tim Trên Miền Cao Nguyên
William Saroyan
Xứ sở của người mù
H.G. Wells