Thông Tin Sách

facebook
Dưới Bóng Những Cô Gái Đương Hoa

Dưới Bóng Những Cô Gái Đương Hoa

0 đánh giá

Lượt tải sách

10 lượt tải

“Trong suốt chặng đường trở về, hình ảnh Albertine, đắm trong ánh sáng tỏa ra từ các cô gái khác, không phải là hình ảnh duy nhất tồn tại đối với tôi. Nhưng giống như mặt trăng ban ngày chỉ là một vẩn mây trắng định hình hơn những đám mây khác, khi ngày vừa tắt, liền rực sáng hết mức, khi tôi về tới khách sạn, chỉ duy nhất hình ảnh Albertine dâng l

Xem thêm

“Trong suốt chặng đường trở về, hình ảnh Albertine, đắm trong ánh sáng tỏa ra từ các cô gái khác, không phải là hình ảnh duy nhất tồn tại đối với tôi. Nhưng giống như mặt trăng ban ngày chỉ là một vẩn mây trắng định hình hơn những đám mây khác, khi ngày vừa tắt, liền rực sáng hết mức, khi tôi về tới khách sạn, chỉ duy nhất hình ảnh Albertine dâng l

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Người nhạc sỹ mù
V. Korolenko
Kỵ sĩ không đầu
Thomas Mayne Reid
Xứ cát
Frank Herbert
Chúa tể đầm lầy
Michel Tournier
Đêm Lisbon
Erich Maria Remarque
Họp mặt
Anne Enright
Mẹ Frisby Và Gia Đình Chuột
Robert C. O'Brien
Những câu chuyện kỳ bí vùng Biển Bắc
Jonas Lie
Của Chuột Và Người
John Steinbeck
Sông Đông Êm Đềm
Mikhail Sholokhov