Thông Tin Sách

facebook
Chúa Biết Sự Thật Nhưng Chẳng Nói Ngay

Chúa Biết Sự Thật Nhưng Chẳng Nói Ngay

0 đánh giá

Lượt tải sách

42 lượt tải

Các truyện ngắn trong tập sách này chỉ là một phần rất nhỏ trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ, nằm trong nhóm tác phẩm được gọi tên là "những truyện bình dân", nhưng chúng phần nào phản ánh hành trình tư tưởng, cũng như cho thấy những đặc trưng thi pháp tiêu biểu của Tolstoy, nhất là ở giai đoạn cuối đời.

Chẳng hạn, câu chuyện kể về người lái buôn g

Xem thêm

Các truyện ngắn trong tập sách này chỉ là một phần rất nhỏ trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ, nằm trong nhóm tác phẩm được gọi tên là "những truyện bình dân", nhưng chúng phần nào phản ánh hành trình tư tưởng, cũng như cho thấy những đặc trưng thi pháp tiêu biểu của Tolstoy, nhất là ở giai đoạn cuối đời.

Chẳng hạn, câu chuyện kể về người lái buôn g

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Ngựa ô yêu dấu
Anna Sewell
Tình Trong Chiến Hào
Léon Tolstoi
Kho báu của vua Solomon
Henry Haggard
Người đàn bà trên sàn diễn
W. Somerset Maugham
Thuyết Phục
Jane Austen
Bản Sonata Kreutzer
Lev Tolstoy
Trên Bờ Sông Hoang Vắng
Boris Polevoi
Ba Người Lính Ngự Lâm
Alexandre Dumas
Carmen & Colomba
Prosper Mérimée
Heidi
Johanna Spyri