Thông Tin Sách

facebook
Con Của Nóe

Con Của Nóe

0 đánh giá

Lượt tải sách

25 lượt tải

“- Chúng ta sẽ thỏa thuận như này nhé, con đồng ý không? Con, Joseph, con sẽ giả vờ là người Công giáo còn ta, ta sẽ giả vờ là người Do thái… Đây là bí mật của chúng ta, bí mật lớn nhất của các bí mật. Ta và con có thể chết nếu phản bội bí mật này nhé. Thề không nào? - Con xin thề.”

Nơi đây, Joseph đã khám phá ra tình bạn, khám phá ra một thế gi

Xem thêm

“- Chúng ta sẽ thỏa thuận như này nhé, con đồng ý không? Con, Joseph, con sẽ giả vờ là người Công giáo còn ta, ta sẽ giả vờ là người Do thái… Đây là bí mật của chúng ta, bí mật lớn nhất của các bí mật. Ta và con có thể chết nếu phản bội bí mật này nhé. Thề không nào? - Con xin thề.”

Nơi đây, Joseph đã khám phá ra tình bạn, khám phá ra một thế gi

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Cái Đầm
W. Somerset Maugham
Đường Về
Erich Maria Remarque
Đường chân trời đã mất
James Hilton
Thanh Gươm Công Lý
A.J. Cronin
Don Quixote - Nhà Quý Tộc Tài Ba Xứ Mancha
Miguel de Cervantes Saavedra
Bí Mật Thành Paris - Tập 2
Eugène Sue
Mười hai chiếc ghế
Ilya Ilf & Evgeny Petrov
Thế Giới Mới Tươi Đẹp
Aldous Huxley
Đường Hầm Ôđetxa
Valentin Kataep
Nhà Thờ Đức Bà Paris
Victor Hugo