Thông Tin Sách

facebook
Andromaque

Andromaque

0 đánh giá

Lượt tải sách

25 lượt tải

Jean Racine (1639 - 1699) là nhà viết kịch cổ điển vĩ đại của nước Pháp. Nếu như Corneille là người mở đầu vinh quang cho nền bi kịch cổ điển Pháp, thì Racine là người đã đưa bi kịch cổ điển Pháp lên thành một thể loại mẫu mực và huy hoàng, sánh ngang với bất cứ nền bi kịch nào của chủ nghĩa bi kịch cổ điển châu Âu.

Kiệt tác Andromaque (1667) ra đ

Xem thêm

Jean Racine (1639 - 1699) là nhà viết kịch cổ điển vĩ đại của nước Pháp. Nếu như Corneille là người mở đầu vinh quang cho nền bi kịch cổ điển Pháp, thì Racine là người đã đưa bi kịch cổ điển Pháp lên thành một thể loại mẫu mực và huy hoàng, sánh ngang với bất cứ nền bi kịch nào của chủ nghĩa bi kịch cổ điển châu Âu.

Kiệt tác Andromaque (1667) ra đ

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Trên đường
Jack Kerouac
Tình Trong Chiến Hào
Léon Tolstoi
Mặt Trời Mù
Curzio Malaparte
Ngự Lâm Pháo Thủ Toàn Tập
Alexandre Dumas
Trang Viên Mansfield
Jane Austen
Tội Ác và Trừng Phạt
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Một Ngày Dài Hơn Thế Kỷ
Chinghiz Aitmatov
Tiếng gọi vĩnh cửu
Anatoli Ivanov
Vụ Án
Franz Kafka
Xơ Carrie
Theodore Dreiser