Thông Tin Sách

facebook
Chiến Tranh Và Hòa Bình

Chiến Tranh Và Hòa Bình

0 đánh giá

Lượt tải sách

168 lượt tải

Chiến Tranh Và Hòa Bình là một cuốn tiểu thuyết lịch sử. Cuốn truyện đề cập tới một giai đoạn của Lịch Sử của nước Nga vào thời gian trước và sau cuộc xâm lăng của Napoléon Bonaparte. Tác giả Lev Tolstoy đã phân tích và chứng minh những gì ông tin tưởng rằng tại sao lịch sử đã diễn ra như thế và phải viết lịch sử ra sao. Tác giả tin rằng không phải

Xem thêm

Chiến Tranh Và Hòa Bình là một cuốn tiểu thuyết lịch sử. Cuốn truyện đề cập tới một giai đoạn của Lịch Sử của nước Nga vào thời gian trước và sau cuộc xâm lăng của Napoléon Bonaparte. Tác giả Lev Tolstoy đã phân tích và chứng minh những gì ông tin tưởng rằng tại sao lịch sử đã diễn ra như thế và phải viết lịch sử ra sao. Tác giả tin rằng không phải

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Hai Số Phận
Jeffrey Archer
Peter Pan
James Matthew Barrie
Sau Lưng Gió Bấc
George Macdonald
Oscar Và Bà Áo Hồng - Eric
Éric–Emmanuel Schmitt
Frankenstein
Mary Shelly
Trong chiến hào Xta-lin-gơ-rát
V. Nê-cơ-ra-xốp
Bọn Làm Bạc Giả
Andre Gide
Đêm Chile
Roberto Bolaño
Ngựa chứng đầu xanh
S.E. Hinton
Di chúc Pháp
Andrei Makine