Thông Tin Sách

facebook
Trần trụi giữa bầy sói

Trần trụi giữa bầy sói

0 đánh giá

Lượt tải sách

20 lượt tải

TRẦN TRỤI GIỮA BẦY SÓI là một trong những tác phẩm nổi tiếng sau đại chiến thứ hai. Xuất bản lần đầu tiên năm 1958 với 60 vạn cuốn ở Cộng hòa dân chủ Đức, cùng năm ấy tác phẩm này được Chính phủ Cộng hòa dân chủ Đức tặng giải thưởng Văn học Quốc gia, được tái bản liên tiếp ngay cả ở Tây Đức, được dịch ra hai mươi thứ tiếng rà trở thành một sự kiện

Xem thêm

TRẦN TRỤI GIỮA BẦY SÓI là một trong những tác phẩm nổi tiếng sau đại chiến thứ hai. Xuất bản lần đầu tiên năm 1958 với 60 vạn cuốn ở Cộng hòa dân chủ Đức, cùng năm ấy tác phẩm này được Chính phủ Cộng hòa dân chủ Đức tặng giải thưởng Văn học Quốc gia, được tái bản liên tiếp ngay cả ở Tây Đức, được dịch ra hai mươi thứ tiếng rà trở thành một sự kiện

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Bí Mật Một Gia Tài
E. Marolit
Sau Lưng Gió Bấc
George Macdonald
Đợi Của
F. Scott Fitzgerald
Thời Thơ Ấu Gian Khổ
Yamil Mustafiyevich Mustafin
Ngự Lâm Pháo Thủ Toàn Tập
Alexandre Dumas
Đường chân trời đã mất
James Hilton
Bức tranh Maja khỏa thân
Samuel Edwards
Pride And Prejudice
Jane Austen
Con Chim Xanh
Maurice Maeterlinck
Oscar Và Bà Áo Hồng - Eric
Éric–Emmanuel Schmitt