Thông Tin Sách

facebook
Jane Eyre

Jane Eyre

0 đánh giá

Lượt tải sách

56 lượt tải

“Tôi không phải là chim, không có chiếc lồng nào có thể bẫy được tôi. Tôi là một người tự do, với một ý chí độc lập”

Jane Eyre là hình tượng tiêu biểu của những số phận có vị thế hết sức khiêm nhường, bị xã hội ruồng rẫy nhưng đã dũng cảm đứng lên phản kháng lại bằng tất cả ý chí, nghị lực và tâm hồn “nổi loạn” của mình. Cũng trong cuộc sống khô

Xem thêm

“Tôi không phải là chim, không có chiếc lồng nào có thể bẫy được tôi. Tôi là một người tự do, với một ý chí độc lập”

Jane Eyre là hình tượng tiêu biểu của những số phận có vị thế hết sức khiêm nhường, bị xã hội ruồng rẫy nhưng đã dũng cảm đứng lên phản kháng lại bằng tất cả ý chí, nghị lực và tâm hồn “nổi loạn” của mình. Cũng trong cuộc sống khô

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Anna Karenina
Lev Tolstoy
Giữa lòng tăm tối
Joseph Conrad
Chuông Nguyện Hồn Ai
Ernest Hemingway
Bệnh nhân người Anh
Michael Ondaatje
Ông Già Và Biển Cả
Ernest Hemingway
Utopia - Địa Đàng Trần Gian
Thomas More
Mary Poppins
P.L Travers
Atlas Shrugged
Ayn Rand
Hoàng Tử Bé
Antoine de Saint-Exupéry
Chiếc Âu Vàng
E.T.A. Hoffmann