Thông Tin Sách

facebook
Ba bộ mặt của I-a-nút - Xta-nhi-xlap Ga-ga

Ba bộ mặt của I-a-nút - Xta-nhi-xlap Ga-ga

0 đánh giá

Lượt tải sách

7 lượt tải

Vào tháng sáu năm 1944, chiếc tàu ngầm của hải quân Đức mang tên Van-ki-ri-a bị mất tích. Khi thời hạn thẩm tra kết thúc, thì ở căn cứ hải quân, nơi chiếc tàu ngầm Van-ki-ri-a có trong danh sách, các tàu khác đã treo cờ rủ và các sĩ quan đều mang băng tang. Ban tham mưu xếp nó vào danh sách các tàu ngầm và thủy thủ bị mất tích, còn người thân của c

Xem thêm

Vào tháng sáu năm 1944, chiếc tàu ngầm của hải quân Đức mang tên Van-ki-ri-a bị mất tích. Khi thời hạn thẩm tra kết thúc, thì ở căn cứ hải quân, nơi chiếc tàu ngầm Van-ki-ri-a có trong danh sách, các tàu khác đã treo cờ rủ và các sĩ quan đều mang băng tang. Ban tham mưu xếp nó vào danh sách các tàu ngầm và thủy thủ bị mất tích, còn người thân của c

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Đội Săn Của Quốc Vương Xtac
Vladimir Korotkevich
Đứng Vững Đến Cùng
Ghêóocghi Xviriđốp
Jacques Vingtras - Tập 3 - Người Khởi Nghĩa
Jules Vallès
Hitler Và Lò Thiêu Sống Dân Do Thái
Serge Miller
Bresil Đỏ - Jean
Christophe Rufin
Annam
Christophe Bataille
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Tracy Chevalier
Kim Các Tự
Yukio Mishima
Nữ Hoàng Tự Do Ai Cập Ahhotep
Christian Jacq
Cao điểm thứ tư
Êlêna Iliina