Thông Tin Sách

facebook
Ba bộ mặt của I-a-nút - Xta-nhi-xlap Ga-ga

Ba bộ mặt của I-a-nút - Xta-nhi-xlap Ga-ga

0 đánh giá

Lượt tải sách

8 lượt tải

Vào tháng sáu năm 1944, chiếc tàu ngầm của hải quân Đức mang tên Van-ki-ri-a bị mất tích. Khi thời hạn thẩm tra kết thúc, thì ở căn cứ hải quân, nơi chiếc tàu ngầm Van-ki-ri-a có trong danh sách, các tàu khác đã treo cờ rủ và các sĩ quan đều mang băng tang. Ban tham mưu xếp nó vào danh sách các tàu ngầm và thủy thủ bị mất tích, còn người thân của c

Xem thêm

Vào tháng sáu năm 1944, chiếc tàu ngầm của hải quân Đức mang tên Van-ki-ri-a bị mất tích. Khi thời hạn thẩm tra kết thúc, thì ở căn cứ hải quân, nơi chiếc tàu ngầm Van-ki-ri-a có trong danh sách, các tàu khác đã treo cờ rủ và các sĩ quan đều mang băng tang. Ban tham mưu xếp nó vào danh sách các tàu ngầm và thủy thủ bị mất tích, còn người thân của c

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Tuyết bỏng
Yury Vasilevich Bondarev
Kim Các Tự
Yukio Mishima
Vũ đài sau dây thép gai - Ghê-oóc-ghi I-va-nô-vit Xvi-ri
dốp
Bí thuật đen
Marguerite Yourcenar
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Tracy Chevalier
Nữ Hoàng Tự Do Ai Cập Ahhotep
Christian Jacq
Jacques Vingtras - Tập 3 - Người Khởi Nghĩa
Jules Vallès
Nữ Hoàng Phong Lan
Anchee Min
Tiểu đoàn bốn người
Leonid Sobolev
Những kẻ văn minh
Claude Farrère