Thông Tin Sách

facebook
Vòng Tròn Ma Thuật

Vòng Tròn Ma Thuật

0 đánh giá

Lượt tải sách

12 lượt tải

Sonnenfinsternis (Nhật thực) là tên bản gốc tiếng Đức tác phẩm quan trọng nhất của Arthur Koestler. Với việc xuất bản Nhật thực trong bản dịch tiếng Anh Darkness at Noon, tác giả đoạn tuyệt hoàn toàn với chủ nghĩa cộng sản. Bản dịch tiếng Pháp Le Zéro et l’Infini năm 1946 với 400.000 bản gây tiếng vang lớn và khiến Đảng Cộng sản Pháp phải ra những

Xem thêm

Sonnenfinsternis (Nhật thực) là tên bản gốc tiếng Đức tác phẩm quan trọng nhất của Arthur Koestler. Với việc xuất bản Nhật thực trong bản dịch tiếng Anh Darkness at Noon, tác giả đoạn tuyệt hoàn toàn với chủ nghĩa cộng sản. Bản dịch tiếng Pháp Le Zéro et l’Infini năm 1946 với 400.000 bản gây tiếng vang lớn và khiến Đảng Cộng sản Pháp phải ra những

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Không Khóc
Lydie Salvayre
Tương lai xán lạn
Catherine Cusset
Bản Năng
Mitsuyo Kakuta
Bay Bằng Đôi Cánh Gãy
Jane Elson
Mùa thu hoạch xương
Edwidge Danticat
Tiền Chuộc Mạng
Danielle Steel
Triệu phú khu ổ chuột
Vikas Swarup
Vô Tri
Milan Kundera
Nhạn
Mori Ogai
Nếu còn có ngày mai
Sidney Sheldon