Thông Tin Sách

facebook
Đất Dữ

Đất Dữ

0 đánh giá

Lượt tải sách

8 lượt tải

Cuộc đấu tranh tàn khốc nhằm giành lấy khu rừng Sanqueiro Grande – nơi có loại đất đen tốt nhất để trồng ca cao – cuốn rất nhiều người vào vòng quay điên cuồng của nó. Một bên là đại tá Horácio, với sự trợ giúp của tay luật sư có học thức và tài năng Virgilío Cabral, không từ thủ đoạn nào để chiếm đoạt hết đất của những điền chủ nhỏ trong vùng. Bên

Xem thêm

Cuộc đấu tranh tàn khốc nhằm giành lấy khu rừng Sanqueiro Grande – nơi có loại đất đen tốt nhất để trồng ca cao – cuốn rất nhiều người vào vòng quay điên cuồng của nó. Một bên là đại tá Horácio, với sự trợ giúp của tay luật sư có học thức và tài năng Virgilío Cabral, không từ thủ đoạn nào để chiếm đoạt hết đất của những điền chủ nhỏ trong vùng. Bên

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Tôi Có Quyền Hủy Hoại Bản Thân
Kim Young Ha
Quyền Lực Thứ Tư
Jeffrey Archer
Lịch Sử Tình Yêu
Nicole Krauss
Giây Phút Này
Guillaume Musso
Kế hoạch hoàn hảo
Sidney Sheldon
Một Nỗi Đau Riêng
Kenzaburo Oe
Cửa Hiệu Tự Sát
Jean Teulé
Hippie
Paulo Coelho
Mười Điều Tôi Học Được Về Tình Yêu
Sarah Butler
Bản Chúc Thư
John Grisham