Thông Tin Sách

facebook
Bí thuật đen

Bí thuật đen

0 đánh giá

Lượt tải sách

6 lượt tải

Cuốn tiểu thuyết lịch sử này nói về cuộc đời của một bác sĩ không có thật (do tác giả tưởng tượng ra) sống dưới thời Phục Hưng - bác sĩ Zéno ở thành phố Bruges, và phản ánh sự lôi cuốn với những điều huyền bí của tác giả. Cá tính và cuộc đời của Zeno là sự tổng hòa của danh họa DaVinci, bác sĩ, nhà giả kim Paracelsus, nhà thiên văn học Copernicus v

Xem thêm

Cuốn tiểu thuyết lịch sử này nói về cuộc đời của một bác sĩ không có thật (do tác giả tưởng tượng ra) sống dưới thời Phục Hưng - bác sĩ Zéno ở thành phố Bruges, và phản ánh sự lôi cuốn với những điều huyền bí của tác giả. Cá tính và cuộc đời của Zeno là sự tổng hòa của danh họa DaVinci, bác sĩ, nhà giả kim Paracelsus, nhà thiên văn học Copernicus v

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Annam
Christophe Bataille
Võ Tắc Thiên
Dã Lĩnh Y Nhân
Tuyết bỏng
Yury Vasilevich Bondarev
Jacques Vingtras - Tập 3 - Người Khởi Nghĩa
Jules Vallès
Kim Các Tự
Yukio Mishima
Hiệp Hai
Alesandr Taradankin & Igor Phesenco
The Iliad
Homer
Bọn Chiếm Đóng
Kobo Abe
Đỗ Quyên Đỏ
Anchee Min
Ba bộ mặt của I-a-nút - Xta-nhi-xlap Ga-ga
rin