Thông Tin Sách

facebook
Bí thuật đen

Bí thuật đen

0 đánh giá

Lượt tải sách

9 lượt tải

Cuốn tiểu thuyết lịch sử này nói về cuộc đời của một bác sĩ không có thật (do tác giả tưởng tượng ra) sống dưới thời Phục Hưng - bác sĩ Zéno ở thành phố Bruges, và phản ánh sự lôi cuốn với những điều huyền bí của tác giả. Cá tính và cuộc đời của Zeno là sự tổng hòa của danh họa DaVinci, bác sĩ, nhà giả kim Paracelsus, nhà thiên văn học Copernicus v

Xem thêm

Cuốn tiểu thuyết lịch sử này nói về cuộc đời của một bác sĩ không có thật (do tác giả tưởng tượng ra) sống dưới thời Phục Hưng - bác sĩ Zéno ở thành phố Bruges, và phản ánh sự lôi cuốn với những điều huyền bí của tác giả. Cá tính và cuộc đời của Zeno là sự tổng hòa của danh họa DaVinci, bác sĩ, nhà giả kim Paracelsus, nhà thiên văn học Copernicus v

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Truyền thuyết về Mộc Lan
Laurent Divers
Đội Săn Của Quốc Vương Xtac
Vladimir Korotkevich
Yukoku
Yukio Mishima
Cầu Ô Thước
Antoine Audouard
Đỗ Quyên Đỏ
Anchee Min
Tản Mạn Xứ Kim Chi
Seung Hyeon
Những Người Sống Và Những Người Chết
Konstantin Simonov
Vòng cung lửa
Nikolay Aleksandrovich Asanov
Đứng Vững Đến Cùng
Ghêóocghi Xviriđốp
Đông Chu Liệt Quốc
Phùng Mộng Long