Thông Tin Sách

facebook
Chúa tể đầm lầy

Chúa tể đầm lầy

0 đánh giá

Lượt tải sách

35 lượt tải

Michel Tournier, sinh năm 1924 ở Paris, đoạt Giải Thưởng Lớn của Viện Hàn Lâm quốc gia về Tiểu Thuyết với tác phẩm Gã Thứ Sáu hay là Ngày Tháng Thái Bình Dương, và giải thưởng Goncourt với tác phẩm Chúa tể đầm lầy. Ông được bầu vào Viện Hàn Lâm Goncourt năm 1972.

Riêng nhan đề Chúa tể đầm lầy là một sự hướng đến thần thoại của dân tộc Đức, đến nhữ

Xem thêm

Michel Tournier, sinh năm 1924 ở Paris, đoạt Giải Thưởng Lớn của Viện Hàn Lâm quốc gia về Tiểu Thuyết với tác phẩm Gã Thứ Sáu hay là Ngày Tháng Thái Bình Dương, và giải thưởng Goncourt với tác phẩm Chúa tể đầm lầy. Ông được bầu vào Viện Hàn Lâm Goncourt năm 1972.

Riêng nhan đề Chúa tể đầm lầy là một sự hướng đến thần thoại của dân tộc Đức, đến nhữ

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Người Gia Sư - Agnes Grey
Anne Bronte
Những Tấm Lòng Cao Cả
Edmondo De Amicis
Atlas Shrugged
Ayn Rand
Đồi Thỏ
Richard Adams
Hồng Lâu Mộng - Tập 2
Tào Tuyết Cần, Cao Ngạc
Thần Khúc
Dante Alighieri
Những Cậu Con Trai Phố Pál
Molnár Ferenc
Carmen & Colomba
Prosper Mérimée
Nơi dòng sông chảy qua
Norman Maclean
Bình minh mưa
Konstantin Pautovsky