Thông Tin Sách

facebook
Bresil Đỏ - Jean

Bresil Đỏ - Jean

0 đánh giá

Lượt tải sách

14 lượt tải

Các cuộc chinh phục Brazil của người Pháp là một trong những sự kiện kì lạ nhất và ít được biết đến nhất của thời kỳ Phục hưng.

Brésil đỏ kể câu chuyện của hai đứa trẻ, Just và Colombe, bị ép tham gia chuyến thám hiểm để làm thông dịch viên với các bộ tộc da đỏ. Mọi thứ trong cuộc phiêu lưu này đều quá mức. Khung cảnh: vịnh Rio hoang dã vẫn còn

Xem thêm

Các cuộc chinh phục Brazil của người Pháp là một trong những sự kiện kì lạ nhất và ít được biết đến nhất của thời kỳ Phục hưng.

Brésil đỏ kể câu chuyện của hai đứa trẻ, Just và Colombe, bị ép tham gia chuyến thám hiểm để làm thông dịch viên với các bộ tộc da đỏ. Mọi thứ trong cuộc phiêu lưu này đều quá mức. Khung cảnh: vịnh Rio hoang dã vẫn còn

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Thợ Xăm Ở Auschwitz
Heather Morris
Thanh Cung Mười Ba Triều
Hứa Tiếu Thiên
Cầu Ô Thước
Antoine Audouard
Vũ đài sau dây thép gai - Ghê-oóc-ghi I-va-nô-vit Xvi-ri
dốp
Bà Mẹ Can Đảm - Biên Niên “Cuộc Chiến Tranh Ba Mươi Năm”
Bertolt Brecht
Hitler Và Lò Thiêu Sống Dân Do Thái
Serge Miller
Hầm bí mật bên sông En-bơ
Aleksandr Nasibov
Jacques Vingtras - Tập 3 - Người Khởi Nghĩa
Jules Vallès
Xibiri
Ghêorghi Markốp
Truyện Của Những Nền Văn Minh Cổ Đại Ai Cập
Shahrukh Husain