Thông Tin Sách

facebook
Bresil Đỏ - Jean

Bresil Đỏ - Jean

0 đánh giá

Lượt tải sách

14 lượt tải

Các cuộc chinh phục Brazil của người Pháp là một trong những sự kiện kì lạ nhất và ít được biết đến nhất của thời kỳ Phục hưng.

Brésil đỏ kể câu chuyện của hai đứa trẻ, Just và Colombe, bị ép tham gia chuyến thám hiểm để làm thông dịch viên với các bộ tộc da đỏ. Mọi thứ trong cuộc phiêu lưu này đều quá mức. Khung cảnh: vịnh Rio hoang dã vẫn còn

Xem thêm

Các cuộc chinh phục Brazil của người Pháp là một trong những sự kiện kì lạ nhất và ít được biết đến nhất của thời kỳ Phục hưng.

Brésil đỏ kể câu chuyện của hai đứa trẻ, Just và Colombe, bị ép tham gia chuyến thám hiểm để làm thông dịch viên với các bộ tộc da đỏ. Mọi thứ trong cuộc phiêu lưu này đều quá mức. Khung cảnh: vịnh Rio hoang dã vẫn còn

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Hầm bí mật bên sông En-bơ
Aleksandr Nasibov
Vũ đài sau dây thép gai - Ghê-oóc-ghi I-va-nô-vit Xvi-ri
dốp
Hiệp Hai
Alesandr Taradankin & Igor Phesenco
Đội Săn Của Quốc Vương Xtac
Vladimir Korotkevich
Kết thúc vòng thiêng
Rostislav Kinjalov
Bọn Chiếm Đóng
Kobo Abe
Hitler Và Lò Thiêu Sống Dân Do Thái
Serge Miller
Hoàng đế và giai nhân
Sơn Táp
Thanh Cung Mười Ba Triều
Hứa Tiếu Thiên
Bí thuật đen
Marguerite Yourcenar