Thông Tin Sách

facebook
Lão Goriot

Lão Goriot

0 đánh giá

Lượt tải sách

19 lượt tải

Lão Goriot (tiếng Pháp: Le Père Goriot) là một tiểu thuyết xuất bản lần đầu năm 1835 của nhà văn Pháp Honoré de Balzac. Đây là một tác phẩm thuộc phần Những cảnh đời riêng (Scènes de la vie privée) của bộ tiểu thuyết đồ sộ Tấn trò đời (La Comédie humaine).

Lấy bối cảnh là kinh đô Paris năm 1819, Lão Goriot đề cập tới số phận của ba nhân vật, ông l

Xem thêm

Lão Goriot (tiếng Pháp: Le Père Goriot) là một tiểu thuyết xuất bản lần đầu năm 1835 của nhà văn Pháp Honoré de Balzac. Đây là một tác phẩm thuộc phần Những cảnh đời riêng (Scènes de la vie privée) của bộ tiểu thuyết đồ sộ Tấn trò đời (La Comédie humaine).

Lấy bối cảnh là kinh đô Paris năm 1819, Lão Goriot đề cập tới số phận của ba nhân vật, ông l

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Jenny Ghechac
Theodore Dreiser
Người Thầy Đầu Tiên
Chinghiz Aitmatov
Tự Thú
Lev Tolstoy
Chú Bé Thoát Nạn Đắm Tàu
Jules Verne, André Laurie
Con Chó Khoang Chạy Ven Bờ Biển
Chinghiz Aitmatov
Đằng sau bức tranh
Sri Boorapha
Chuyện Gia Đình March 3 - Những Chàng Trai Nhỏ
Louisa May Alcott
Doña Perfecta
Benito Pérez Galdós
Chiều Hôm Lỡ Chuyến
Yukio Mishima
Chuyện Despereaux
Kate DiCamillo