Thông Tin Sách

facebook
Annam

Annam

0 đánh giá

Lượt tải sách

36 lượt tải

Chính là vì nước VIỆT NAM thế kỷ XVIII mà một nhóm tu sĩ người Pháp đã xuống tàu ra đi.

Là những người đàn bà và những người đàn ông giàu đức tin và tâm huyết, họ đã chọn một nơi lâu nay chưa hề có ai biết đến. Họ đã phải mất một năm trời mới tới được Sài Gòn. Ở đây, họ đã rao giảng Phúc Âm cho những người nông dân miền Nam.

Rồi nước Pháp trải qu

Xem thêm

Chính là vì nước VIỆT NAM thế kỷ XVIII mà một nhóm tu sĩ người Pháp đã xuống tàu ra đi.

Là những người đàn bà và những người đàn ông giàu đức tin và tâm huyết, họ đã chọn một nơi lâu nay chưa hề có ai biết đến. Họ đã phải mất một năm trời mới tới được Sài Gòn. Ở đây, họ đã rao giảng Phúc Âm cho những người nông dân miền Nam.

Rồi nước Pháp trải qu

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Đội Săn Của Quốc Vương Xtac
Vladimir Korotkevich
Cái Chết Của Hitler
Georges Blond
Vũ đài sau dây thép gai - Ghê-oóc-ghi I-va-nô-vit Xvi-ri
dốp
Jacques Vingtras - Tập 2 - Cậu Tú
Jules Vallès
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Tracy Chevalier
Đông Chu Liệt Quốc
Phùng Mộng Long
Tam Quốc Diễn Nghĩa
La Quán Trung
Cầu Ô Thước
Antoine Audouard
Truyện Của Những Nền Văn Minh Cổ Đại Ai Cập
Shahrukh Husain
Thanh Cung Mười Ba Triều
Hứa Tiếu Thiên