Thông Tin Sách

facebook
Annam

Annam

0 đánh giá

Lượt tải sách

48 lượt tải

Chính là vì nước VIỆT NAM thế kỷ XVIII mà một nhóm tu sĩ người Pháp đã xuống tàu ra đi.

Là những người đàn bà và những người đàn ông giàu đức tin và tâm huyết, họ đã chọn một nơi lâu nay chưa hề có ai biết đến. Họ đã phải mất một năm trời mới tới được Sài Gòn. Ở đây, họ đã rao giảng Phúc Âm cho những người nông dân miền Nam.

Rồi nước Pháp trải qu

Xem thêm

Chính là vì nước VIỆT NAM thế kỷ XVIII mà một nhóm tu sĩ người Pháp đã xuống tàu ra đi.

Là những người đàn bà và những người đàn ông giàu đức tin và tâm huyết, họ đã chọn một nơi lâu nay chưa hề có ai biết đến. Họ đã phải mất một năm trời mới tới được Sài Gòn. Ở đây, họ đã rao giảng Phúc Âm cho những người nông dân miền Nam.

Rồi nước Pháp trải qu

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Truyện Của Những Nền Văn Minh Cổ Đại Ai Cập
Shahrukh Husain
Nữ Hoàng Tự Do Ai Cập Ahhotep
Christian Jacq
Những kẻ văn minh
Claude Farrère
Bí thuật đen
Marguerite Yourcenar
Vũ đài sau dây thép gai - Ghê-oóc-ghi I-va-nô-vit Xvi-ri
dốp
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Tracy Chevalier
Cái Chết Của Hitler
Georges Blond
Hiệp Hai
Alesandr Taradankin & Igor Phesenco
Thuỷ Hử
Thi Nại Am
Oskeola thủ lĩnh da đỏ
Thomas Mayne Reid