Thông Tin Sách

facebook
Hiệp Hai

Hiệp Hai

0 đánh giá

Lượt tải sách

8 lượt tải

Thiếu tướng Reigna Helen, cục trưởng cục tình báo quân sự Đức “Những đội quân nước ngoài ở phương Đông”, ngay từ năm 1944 đã đi đến kết luận rằng sự diệt vong của Hitler đã đến gần… Helen đã thảo một bản kế hoạch luân chuyển và rút lui các nhân viên tin cẩn nhất vào hoạt động bí mật. Kế hoạch được Himmler tán thưởng rồi đưa trình lên Hitler và Hele

Xem thêm

Thiếu tướng Reigna Helen, cục trưởng cục tình báo quân sự Đức “Những đội quân nước ngoài ở phương Đông”, ngay từ năm 1944 đã đi đến kết luận rằng sự diệt vong của Hitler đã đến gần… Helen đã thảo một bản kế hoạch luân chuyển và rút lui các nhân viên tin cẩn nhất vào hoạt động bí mật. Kế hoạch được Himmler tán thưởng rồi đưa trình lên Hitler và Hele

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Nho Lâm Ngoại Sử
Ngô Kính Tử
Hoàng đế và giai nhân
Sơn Táp
Vương Triều Tudor Cuối Cùng
Philippa Gregory
Thanh Cung Mười Ba Triều
Hứa Tiếu Thiên
Annam
Christophe Bataille
Đỗ Quyên Đỏ
Anchee Min
The Iliad
Homer
Đông Chu Liệt Quốc
Phùng Mộng Long
Jacques Vingtras - Tập 1- Chú Bé
Jules Vallès
Tuyết bỏng
Yury Vasilevich Bondarev