Thông Tin Sách

facebook
Sơn Ca Vẫn Hót

Sơn Ca Vẫn Hót

0 đánh giá

Lượt tải sách

79 lượt tải

"Trong tình yêu, chúng ta phát hiện ra người mình muốn trở thành.

Còn trong chiến tranh, chúng ta nhận ra mình là ai."

Câu chuyện mở ra vào thời điểm năm 1995 tại duyên hải Oregon, ở đó chúng ta sẽ gặp gỡ một người phụ nữ đã ở vào tuổi gần đất xa trời. Căn bệnh ung thư đã quay lại, và bà biết lần này mình không còn nhiều thời gian.

Dòng su

Xem thêm

"Trong tình yêu, chúng ta phát hiện ra người mình muốn trở thành.

Còn trong chiến tranh, chúng ta nhận ra mình là ai."

Câu chuyện mở ra vào thời điểm năm 1995 tại duyên hải Oregon, ở đó chúng ta sẽ gặp gỡ một người phụ nữ đã ở vào tuổi gần đất xa trời. Căn bệnh ung thư đã quay lại, và bà biết lần này mình không còn nhiều thời gian.

Dòng su

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Amrita
Banana Yoshimoto
Mười đêm trong một phòng bar
T.S. Arthur
Trái Tim Tuổi 19
Tony Parsons
Lụa
Alessandro Baricco
Zazie Trong Tàu Điện Ngầm
Raymond Queneau
Bóng tối kinh hoàng
Sidney Sheldon
Khuôn mặt người khác
Kobo Abe
Cuốn Sách Tiên Tri
Erika Swyler
Ba Phụ Nữ Can Đảm
Marie NDiaye
Nhẫn Thạch
Atiq Rahimi