Thông Tin Sách

facebook
Nước Cho Voi

Nước Cho Voi

0 đánh giá

Lượt tải sách

5 lượt tải

Một gánh xiếc trong thời Đại suy thoái 1930. Ấy là bối cảnh của Nước Cho Voi qua lời kể của người đàn ông già nua về bí mật ông đã chôn giấu hàng chục năm.

Bước vào thế giới của Nước Cho Voi là bước vào một gánh xiếc - một phiên bản thu nhỏ của thế giới đương thời. Ở gánh xiếc ấy có đủ mọi loại người, từ ông chủ ti tiện, keo kiệt đến anh hề lùn kh

Xem thêm

Một gánh xiếc trong thời Đại suy thoái 1930. Ấy là bối cảnh của Nước Cho Voi qua lời kể của người đàn ông già nua về bí mật ông đã chôn giấu hàng chục năm.

Bước vào thế giới của Nước Cho Voi là bước vào một gánh xiếc - một phiên bản thu nhỏ của thế giới đương thời. Ở gánh xiếc ấy có đủ mọi loại người, từ ông chủ ti tiện, keo kiệt đến anh hề lùn kh

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Người thứ mười
Graham Greene
Đêm ảo tưởng - Dịch giả Lê-Khoa và Thanh-Việt
Thanh
Đêm Vô Tận
Agatha Christie
Nhẫn Thạch
Atiq Rahimi
Cây Đàn Miến Điện
Takeyama Michio
Nghe Mùi Kết Thúc
Julian Barnes
Yu Jin Lớn
Yu Jin Bé
Đầu xanh tuổi trẻ
Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky
Vĩnh Biệt Tugumi
Banana Yoshimoto
Sao chiếu mệnh
Sidney Sheldon