Thông Tin Sách

facebook
Tiểu đoàn bốn người

Tiểu đoàn bốn người

0 đánh giá

Lượt tải sách

5 lượt tải

Đối với Mikhain Nêgreba thì trận đánh ấy bắt đầu từ lúc anh nhảy vào trong đêm. Nói cho đúng hơn là từ lúc một cái đẩy nhẹ rất thân ái nhưng cũng rất hiệu nghiệm, vào lưng, người ta giúp anh nhảy ra khỏi cửa máy bay vì tự

dưng anh đứng sững lại ở đây làm cản trở những người khác.

Anh bay trong đêm một đoạn tương đối dài trước khi quyết định kéo v

Xem thêm

Đối với Mikhain Nêgreba thì trận đánh ấy bắt đầu từ lúc anh nhảy vào trong đêm. Nói cho đúng hơn là từ lúc một cái đẩy nhẹ rất thân ái nhưng cũng rất hiệu nghiệm, vào lưng, người ta giúp anh nhảy ra khỏi cửa máy bay vì tự

dưng anh đứng sững lại ở đây làm cản trở những người khác.

Anh bay trong đêm một đoạn tương đối dài trước khi quyết định kéo v

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Tản Mạn Xứ Kim Chi
Seung Hyeon
Vương Triều Tudor Cuối Cùng
Philippa Gregory
Truyền thuyết về Mộc Lan
Laurent Divers
Hiệp Hai
Alesandr Taradankin & Igor Phesenco
Võ Tắc Thiên
Dã Lĩnh Y Nhân
Truyện Của Những Nền Văn Minh Cổ Đại Ai Cập
Shahrukh Husain
Cao Điểm Thứ Tư
Êlêna Iliina
Nữ Hoàng Phong Lan
Anchee Min
Đội Săn Của Quốc Vương Xtac
Vladimir Korotkevich
Trong Chiến Hào Stalingrad
Vích-to Nê-cơ-ra-xốp