Thông Tin Sách

facebook
Người Cha Im Lặng

Người Cha Im Lặng

0 đánh giá

Lượt tải sách

18 lượt tải

"Những giọt nước mắt mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy chảy trên má của cha mẹ tôi tạo nên hôm nay một chiếc cầu giữa hiện tại và quá khứ, giữa con người mà họ đang là hiện nay và con người mà họ đã từng là trước đây, giữa nước Pháp và nước Việt, hai quê hương của họ."

Người cha im lặng - Doan Bui là quyển tự truyện phác họa lại hành trình đặc biệt của

Xem thêm

"Những giọt nước mắt mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy chảy trên má của cha mẹ tôi tạo nên hôm nay một chiếc cầu giữa hiện tại và quá khứ, giữa con người mà họ đang là hiện nay và con người mà họ đã từng là trước đây, giữa nước Pháp và nước Việt, hai quê hương của họ."

Người cha im lặng - Doan Bui là quyển tự truyện phác họa lại hành trình đặc biệt của

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Đồng Tiền Thấm Máu
Pierre Rey
Cô thợ thêu
Pascal Lainé
Sáng, trưa & đêm
Sidney Sheldon
Ba ngày hạnh phúc
Sugaru Miaki
Tiểu Thời Đại 1.0
Quách Kính Minh
Nghĩa Địa Praha
Umberto Eco
Cuộc nổi loạn ngoạn mục
Natsume Soseki
Tôi có quyền hủy hoại bản thân
Kim Young Ha
Đôi Bạn Chân Tình
Hermann Hesse
Mối Thù Tơ Lụa
Victoria Holt