Thông Tin Sách

facebook
Người Cha Im Lặng

Người Cha Im Lặng

0 đánh giá

Lượt tải sách

22 lượt tải

"Những giọt nước mắt mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy chảy trên má của cha mẹ tôi tạo nên hôm nay một chiếc cầu giữa hiện tại và quá khứ, giữa con người mà họ đang là hiện nay và con người mà họ đã từng là trước đây, giữa nước Pháp và nước Việt, hai quê hương của họ."

Người cha im lặng - Doan Bui là quyển tự truyện phác họa lại hành trình đặc biệt của

Xem thêm

"Những giọt nước mắt mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy chảy trên má của cha mẹ tôi tạo nên hôm nay một chiếc cầu giữa hiện tại và quá khứ, giữa con người mà họ đang là hiện nay và con người mà họ đã từng là trước đây, giữa nước Pháp và nước Việt, hai quê hương của họ."

Người cha im lặng - Doan Bui là quyển tự truyện phác họa lại hành trình đặc biệt của

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Mũi Hoài Vọng
Akio Morisawa
Bản Du Ca Cuối Cùng
Erich Maria Remarque
Khóc Lên Đi, Ôi Quê Hương Yêu Dấu
Alan Paton
Bài học cuối cùng
Noëlle Châtelet
Nghệ thuật đua xe trong mưa
Garth Stein
Người Mỹ trầm lặng
Graham Greene
Người Đi Dây
Column McCann
Zazie Trong Tàu Điện Ngầm
Raymond Queneau
Ánh Sao Chiều
Danielle Steel
Lộ mặt
Sidney Sheldon