Thông Tin Sách

facebook
Xta-lin-grát - trận đánh của thế kỷ

Xta-lin-grát - trận đánh của thế kỷ

0 đánh giá

Lượt tải sách

53 lượt tải

​Va-xi-li I-va-nô-vích Trui-cốp (Васи́лий Ива́нович Чуйко́в) là một vị tướng nổi tiếng của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Trui-cốp là một trong những chỉ huy chính của Hồng quân trong thắng lợi của Liên Xô tại trận Xta-lin-grát, ông đã hai lần được phong danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô-viết và sau chiến tranh đã được thăng cấ

Xem thêm

​Va-xi-li I-va-nô-vích Trui-cốp (Васи́лий Ива́нович Чуйко́в) là một vị tướng nổi tiếng của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Trui-cốp là một trong những chỉ huy chính của Hồng quân trong thắng lợi của Liên Xô tại trận Xta-lin-grát, ông đã hai lần được phong danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô-viết và sau chiến tranh đã được thăng cấ

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Becoming
Michelle Obama
A Promised Land
Barack Obama
Hành Trình Qua Cánh Đồng Chết
Chanrithy Him
Ban Ki Moon - Hãy Học Như Kẻ Ngốc Và Ước Mơ Như Thiên Tài
Shin Woong Jin
Đời Tư Mao Trạch Đông
Lý Chí Thỏa
Who Was Jim Henson?
Joan Holub
Sói Già Phố Wall - Phần 2
Jordan Belfort
Những Lựa Chọn Khó Khăn
Hillary Rodham Clinton
Hy Vọng Táo Bạo - Suy Nghĩ Về Việc Tìm Lại Giấc Mơ Mỹ
Barack Obama
Lãn Ông
Yvelin Feray