Thông Tin Sách

facebook
Xta-lin-grát - trận đánh của thế kỷ

Xta-lin-grát - trận đánh của thế kỷ

0 đánh giá

Lượt tải sách

5 lượt tải

​Va-xi-li I-va-nô-vích Trui-cốp (Васи́лий Ива́нович Чуйко́в) là một vị tướng nổi tiếng của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Trui-cốp là một trong những chỉ huy chính của Hồng quân trong thắng lợi của Liên Xô tại trận Xta-lin-grát, ông đã hai lần được phong danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô-viết và sau chiến tranh đã được thăng cấ

Xem thêm

​Va-xi-li I-va-nô-vích Trui-cốp (Васи́лий Ива́нович Чуйко́в) là một vị tướng nổi tiếng của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Trui-cốp là một trong những chỉ huy chính của Hồng quân trong thắng lợi của Liên Xô tại trận Xta-lin-grát, ông đã hai lần được phong danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô-viết và sau chiến tranh đã được thăng cấ

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Sống và Chết ở Thượng Hải
Trịnh Niệm
Reasons to Stay Alive
Matt Haig
Who Was Nikola Tesla?
Jim Gigliotti
Thư Hà Nội
Jean Tardieu
Lược Sử Đời Tôi
Stephen Hawking
Who Was Abraham Lincoln?
Janet Pascal
Thư Gởi Steve Jobs
Mark Milian
Đời Tư Mao Trạch Đông
Lý Chí Thỏa
Thủ Tướng Anh Winston Churchill - Cuộc Đời Và Sự Nghiệp
Roy Jenkins
Nhật Ký Che Guevara
Ernesto Che Guevara