Thông Tin Sách

facebook
Tuyết bỏng

Tuyết bỏng

0 đánh giá

Lượt tải sách

17 lượt tải

Yury Vasilevich Bondarev – Nhà văn, nhà hoạt động xã hội Xôviết sinh ngày 15-03-1924 tại Orenburg (Nga) trong một gia đình công chức. Tuổi thơ ông sống ở Moskva. Chiến tranh nổ ra làm gián đoạn việc học hành, ông tham gia chiến tranh với cấp bậc thiếu uý, làm chỉ huy pháo binh, đã từng diệt nhiều xe tăng địch

Năm 1951, ông tốt nghiệp Trường viết v

Xem thêm

Yury Vasilevich Bondarev – Nhà văn, nhà hoạt động xã hội Xôviết sinh ngày 15-03-1924 tại Orenburg (Nga) trong một gia đình công chức. Tuổi thơ ông sống ở Moskva. Chiến tranh nổ ra làm gián đoạn việc học hành, ông tham gia chiến tranh với cấp bậc thiếu uý, làm chỉ huy pháo binh, đã từng diệt nhiều xe tăng địch

Năm 1951, ông tốt nghiệp Trường viết v

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Đội Săn Của Quốc Vương Xtac
Vladimir Korotkevich
Cao Điểm Thứ Tư
Êlêna Iliina
Nho Lâm Ngoại Sử
Ngô Kính Tử
Jacques Vingtras - Tập 3 - Người Khởi Nghĩa
Jules Vallès
Bà Mẹ Can Đảm - Biên Niên “Cuộc Chiến Tranh Ba Mươi Năm”
Bertolt Brecht
Thanh Cung Mười Ba Triều
Hứa Tiếu Thiên
Annam
Christophe Bataille
Truyện Của Những Nền Văn Minh Cổ Đại Ai Cập
Shahrukh Husain
Yukoku
Yukio Mishima
Đông Chu Liệt Quốc
Phùng Mộng Long