Thông Tin Sách

facebook
Tuyết bỏng

Tuyết bỏng

0 đánh giá

Lượt tải sách

9 lượt tải

Yury Vasilevich Bondarev – Nhà văn, nhà hoạt động xã hội Xôviết sinh ngày 15-03-1924 tại Orenburg (Nga) trong một gia đình công chức. Tuổi thơ ông sống ở Moskva. Chiến tranh nổ ra làm gián đoạn việc học hành, ông tham gia chiến tranh với cấp bậc thiếu uý, làm chỉ huy pháo binh, đã từng diệt nhiều xe tăng địch

Năm 1951, ông tốt nghiệp Trường viết v

Xem thêm

Yury Vasilevich Bondarev – Nhà văn, nhà hoạt động xã hội Xôviết sinh ngày 15-03-1924 tại Orenburg (Nga) trong một gia đình công chức. Tuổi thơ ông sống ở Moskva. Chiến tranh nổ ra làm gián đoạn việc học hành, ông tham gia chiến tranh với cấp bậc thiếu uý, làm chỉ huy pháo binh, đã từng diệt nhiều xe tăng địch

Năm 1951, ông tốt nghiệp Trường viết v

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Không Chiến Zero Rực Lửa
Naoki Hyakuta
The Iliad
Homer
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Tracy Chevalier
Bà Mẹ Can Đảm - Biên Niên “Cuộc Chiến Tranh Ba Mươi Năm”
Bertolt Brecht
Tản Mạn Xứ Kim Chi
Seung Hyeon
Bí thuật đen
Marguerite Yourcenar
Tiểu đoàn bốn người
Leonid Sobolev
Bọn Chiếm Đóng
Kobo Abe
Những Ngày Cuối Cùng Của Thành Pompéi
E. Bulwer Lytton
Hiệp Hai
Alesandr Taradankin & Igor Phesenco