Thông Tin Sách

facebook
Bồ câu cô đơn

Bồ câu cô đơn

0 đánh giá

Lượt tải sách

19 lượt tải

​Có một mảng văn học Mỹ chúng ta ít biết đến nhưng ở Mỹ và trên thế giới nó chiếm một vị trí khá độc đáo với cái tên ngắn gọn: Western – Miền Tây, mà không một kẻ lạ hơi nào có thể hy vọng trà trộn vào đó.

Ta hãy tạm chia lịch sử Mỹ ra làm ba thời kỳ khám phá và khai phá. Đầu tiên là những đợt di dân ào ạt của châu Âu cùng khốn và chật hẹp sang bờ

Xem thêm

​Có một mảng văn học Mỹ chúng ta ít biết đến nhưng ở Mỹ và trên thế giới nó chiếm một vị trí khá độc đáo với cái tên ngắn gọn: Western – Miền Tây, mà không một kẻ lạ hơi nào có thể hy vọng trà trộn vào đó.

Ta hãy tạm chia lịch sử Mỹ ra làm ba thời kỳ khám phá và khai phá. Đầu tiên là những đợt di dân ào ạt của châu Âu cùng khốn và chật hẹp sang bờ

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Bố Già
Mario Puzo
Tới ngọn hải đăng
Virginia Woolf
Người hoa tiêu trên sông Danube
Jules Verne
Oscar Và Bà Áo Hồng - Eric
Éric–Emmanuel Schmitt
Robinson Crusoe
Daniel Defoe
Kho báu của vua Solomon
Henry Haggard
Ngoại Tình
Paulo Coelho
Đêm Lisbon
Erich Maria Remarque
Carmen
Prosper Mérimée
Mặt trời nhà Scorta
Laurent Gaude