Thông Tin Sách

facebook
Những Người Sống Và Những Người Chết

Những Người Sống Và Những Người Chết

0 đánh giá

Lượt tải sách

12 lượt tải

Những người sống và những người chết là tác phẩm đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết (Những người sống và những người chết, Người ta sinh ra không phải đã là lính, Mùa hè cuối cùng) về đề tài Chiến tranh Vệ quốc (1941 - 1945) của nhà văn Konstantin Simonov. Hai phần đầu tiên của cuốn tiểu thuyết được xuất bản vào các năm 1959 và 1962, phần thứ ba vào

Xem thêm

Những người sống và những người chết là tác phẩm đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết (Những người sống và những người chết, Người ta sinh ra không phải đã là lính, Mùa hè cuối cùng) về đề tài Chiến tranh Vệ quốc (1941 - 1945) của nhà văn Konstantin Simonov. Hai phần đầu tiên của cuốn tiểu thuyết được xuất bản vào các năm 1959 và 1962, phần thứ ba vào

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Truyện Của Những Nền Văn Minh Cổ Đại Ai Cập
Shahrukh Husain
Trong Chiến Hào Stalingrad
Vích-to Nê-cơ-ra-xốp
Cao Điểm Thứ Tư
Êlêna Iliina
Nữ Hoàng Phong Lan
Anchee Min
Bản Chất Của Người
Han Kang
Bí thuật đen
Marguerite Yourcenar
Đứng Vững Đến Cùng
Ghêóocghi Xviriđốp
Jacques Vingtras - Tập 2 - Cậu Tú
Jules Vallès
Kim Các Tự
Yukio Mishima
Võ Tắc Thiên
Dã Lĩnh Y Nhân