Thông Tin Sách

facebook
Những Người Sống Và Những Người Chết

Những Người Sống Và Những Người Chết

0 đánh giá

Lượt tải sách

5 lượt tải

Những người sống và những người chết là tác phẩm đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết (Những người sống và những người chết, Người ta sinh ra không phải đã là lính, Mùa hè cuối cùng) về đề tài Chiến tranh Vệ quốc (1941 - 1945) của nhà văn Konstantin Simonov. Hai phần đầu tiên của cuốn tiểu thuyết được xuất bản vào các năm 1959 và 1962, phần thứ ba vào

Xem thêm

Những người sống và những người chết là tác phẩm đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết (Những người sống và những người chết, Người ta sinh ra không phải đã là lính, Mùa hè cuối cùng) về đề tài Chiến tranh Vệ quốc (1941 - 1945) của nhà văn Konstantin Simonov. Hai phần đầu tiên của cuốn tiểu thuyết được xuất bản vào các năm 1959 và 1962, phần thứ ba vào

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Những kẻ văn minh
Claude Farrère
Kim Các Tự
Yukio Mishima
Đội Săn Của Quốc Vương Xtac
Vladimir Korotkevich
The Iliad
Homer
Tuyết bỏng
Yury Vasilevich Bondarev
Ba bộ mặt của I-a-nút - Xta-nhi-xlap Ga-ga
rin
Bọn Chiếm Đóng
Kobo Abe
Tản Mạn Xứ Kim Chi
Seung Hyeon
Xibiri
Ghêorghi Markốp
Thanh Cung Mười Ba Triều
Hứa Tiếu Thiên