Thông Tin Sách

facebook
Nghệ Thuật Ẩn Mình

Nghệ Thuật Ẩn Mình

0 đánh giá

Lượt tải sách

56 lượt tải

Trong cuốn sách này, Kevin Mitnick, hacker nổi tiếng nhất thế giới, sẽ hướng dẫn các biện pháp dễ thực hiện (và ít tốn kém) giúp bạn – trên cương vị một cá nhân bình thường và một người tiêu dùng – có thể giấu các thông tin nhận dạng cá nhân của mình trong kỷ nguyên của Dữ liệu Lớn, vốn không thiếu những scandal quy mô quốc tế về những vụ vi phạm d

Xem thêm

Trong cuốn sách này, Kevin Mitnick, hacker nổi tiếng nhất thế giới, sẽ hướng dẫn các biện pháp dễ thực hiện (và ít tốn kém) giúp bạn – trên cương vị một cá nhân bình thường và một người tiêu dùng – có thể giấu các thông tin nhận dạng cá nhân của mình trong kỷ nguyên của Dữ liệu Lớn, vốn không thiếu những scandal quy mô quốc tế về những vụ vi phạm d

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Vật Lý Của Tương Lai
Michio Kaku
Những Kẻ Cầu Toàn Đã Thay Đổi Thế Giới Như Thế Nào
Simon Winchester
Khoa Học Khám Phá - Chuyển Đổi Lớn
Nicholas G. Carr
Mật Mã - Từ Cổ Điển Đến Lượng Tử
Simon Singh
Câu Chuyện Phía Sau - Giấy
Barbara Somervill
Con Đường Thoát Hạn
Seth M. Siegel
Kingpin - How One Hacker Took Over the Billion-Dollar Cybercrime Underground
Kevin Poulsen
Khoa Học Khám Phá - Dữ Liệu Lớn
Viktor Mayer-Schonberger, Kenneth Cukier
Deep Thinking - Where Machine Intelligence Ends and Human Creativity Begins
Garry Kasparov
Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần III
Jeremy Rifkin