Thông Tin Sách

facebook
Con mắt thần Osiris

Con mắt thần Osiris

0 đánh giá

Lượt tải sách

13 lượt tải

Con Mắt Thần Osiris

Tác giả: R. Austin Freeman

Dịch giả: Ngô Thế Vinh

Công ty phát hành Nhật Hướng

Nhà Xuất Bản Dân Trí - 12/2016

—*—

Giới thiệu

Xác ướp suốt bấy nhiêu thế kỷ nằm lặng dưới cát bụi sa mạc, một khi đưa ra khỏi lăng mộ, linh hồn Pharaon liệu còn ngủ yên?

Trở về từ chuyến lữ hành đến Ai Cập, nhà nghiên cứu John Bellingham nổi tiếng

Xem thêm

Con Mắt Thần Osiris

Tác giả: R. Austin Freeman

Dịch giả: Ngô Thế Vinh

Công ty phát hành Nhật Hướng

Nhà Xuất Bản Dân Trí - 12/2016

—*—

Giới thiệu

Xác ướp suốt bấy nhiêu thế kỷ nằm lặng dưới cát bụi sa mạc, một khi đưa ra khỏi lăng mộ, linh hồn Pharaon liệu còn ngủ yên?

Trở về từ chuyến lữ hành đến Ai Cập, nhà nghiên cứu John Bellingham nổi tiếng

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Nhà Băng
Arthur Hailey
Điều Lệnh Thứ 11
Jeffrey Archer
Công Tắc Bão
Anthony Horowitz
Phi vụ cuối
Lawrence Block
Cáo sa mạc
Mary Higgins Clark
Án Mạng Trên Sông Nile
Agatha Christie
Băng
Bernard Minier
Thiên Thần Và Ác Quỷ
Dan Brown
Ve Sầu Mười Bảy Năm
Hideo Yokoyama
Hannibal Trỗi Dậy
Thomas Harris