Thông Tin Sách

facebook
Vũng lầy

Vũng lầy

0 đánh giá

Lượt tải sách

9 lượt tải

Thông tin sách

Tên tác phẩm: Vũng lầy

Tác giả: Carter Brown

Dịch giả: Lê Thành

Nhà xuất bản: NXB Văn học

Thể loại: Tiểu thuyết Trinh thám

Thông tin ebook

Đánh máy: Nguyễn Học (Mõ Hà Nội)

Nguồn: vuilen.com

Được bạn: Ct.Ly đưa lên vnthuquan

Vào ngày: 7 tháng 2 năm 2007

Làm ebook: thanhbt (TVE-4U)​

Trích đoạn

Mái đổ, nhà xiêu. Căn nhà gỗ cũ kỹ,

Xem thêm

Thông tin sách

Tên tác phẩm: Vũng lầy

Tác giả: Carter Brown

Dịch giả: Lê Thành

Nhà xuất bản: NXB Văn học

Thể loại: Tiểu thuyết Trinh thám

Thông tin ebook

Đánh máy: Nguyễn Học (Mõ Hà Nội)

Nguồn: vuilen.com

Được bạn: Ct.Ly đưa lên vnthuquan

Vào ngày: 7 tháng 2 năm 2007

Làm ebook: thanhbt (TVE-4U)​

Trích đoạn

Mái đổ, nhà xiêu. Căn nhà gỗ cũ kỹ,

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Số 0
Umberto Eco
Bí Mật Bức "Tuần Tra Đêm"
Natalya Aleksandrova
Tám Vụ Phá Án Của Arsène Lupin
Maurice Leblanc
Tên Của Trò Chơi Là Bắt Cóc
Higashino Keigo
Cuộc Gọi Từ Thiên Thần
Guillaume Musso
Đắm đuối
Carter Brown
Luật Nhà
Jodi Picoult
Hokkaido Mê Trận Án
Soji Shimada
Sáu Ngày Của Condor
James Grady
Ba Ngày Và Một Đời
Pierre Lemaitre