Thông Tin Sách

facebook
Kẻ Nặn Sáp

Kẻ Nặn Sáp

0 đánh giá

Lượt tải sách

7 lượt tải

KẺ NẶN SÁP

The Sculptress (1993)

Tác giả: Minette Walters

Dịch giả: Sâm Nam

Phát hành: IPM

NXB Hồng Đức - 10/ 2017

—★—

Text & Ebook: [VCTVEGROUP]​

KẺ NẶN SÁP

The Sculptress (1993)

Tác giả: Minette Walters

Dịch giả: Sâm Nam

Phát hành: IPM

NXB Hồng Đức - 10/ 2017

—★—

Text & Ebook: [VCTVEGROUP]​

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Âm mưu hội Tam hoàng
Андрей Левин
Cuộc Thanh Trừng Mùa Đông
John Sandford
Say ngủ
Rachel Abbott
Kẻ giết người đoạt giải Goncourt
Pierre Gamarra
Hokkaido mê trận án
Soji Shimada
Ảo Thuật Văn Chương
Alexandra Marinina
Trước tòa đại hình
Georges Simenon
Nữ thám tử Nancy Drew: Chạy đua với thời gian
Carolyn Keene
Người Làm Chứng
Tami Hoag
Đồng đạo
John Grisham