Thông Tin Sách

facebook
Đường Mây Qua Xứ Tuyết

Đường Mây Qua Xứ Tuyết

0 đánh giá

Lượt tải sách

27 lượt tải

Đường Mây Qua Xứ Tuyết (“The Way of the White Clouds”) ghi lại những điều Anagarika Govinda chứng kiến trong thời gian du hành ở Tây Tạng. Hành trình của tác giả diễn ra vào khoảng thập niên 30 đến thập niên 50 của thế kỷ trước, trước thời kỳ diễn biến chính trị phức tạp dẫn đến sự sáp nhập vào lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như hiện nay

Xem thêm

Đường Mây Qua Xứ Tuyết (“The Way of the White Clouds”) ghi lại những điều Anagarika Govinda chứng kiến trong thời gian du hành ở Tây Tạng. Hành trình của tác giả diễn ra vào khoảng thập niên 30 đến thập niên 50 của thế kỷ trước, trước thời kỳ diễn biến chính trị phức tạp dẫn đến sự sáp nhập vào lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như hiện nay

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Con Sư Tử Vàng Của Thầy Pháp Tạng
Thích Nhất Hạnh
Quà Tặng Cuộc Đời
Ayya Khema
Vô Niệm (Pháp Bảo Đàn Kinh)
DT. Suzuki
Di Sản Trí Tuệ
Ajahn Buddhadāsa
Trí Tuệ Đức Phật - Cách Đạt Được An Bình Thật Sự
Tôn Sư Lama Thamthog Rinpoche
Nẻo Về Của Ý
Thích Nhất Hạnh
Giáo trình Thiền Minh Sát Tuệ
Thiền Sư Achaan Naeb
Nhân Quả
Nguyễn Chu Phác
Am Mây Ngủ
Thích Nhất Hạnh
Chánh Kiến Và Nghiệp
Ledi Sayadaw