Thông Tin Sách

facebook
Đường phố người con út

Đường phố người con út

0 đánh giá

Lượt tải sách

32 lượt tải

Tác phẩm viết về Volodia Dubinin (Володя Дубинин), một thiếu niên Liên Xô anh hùng có thật (29 tháng 8 năm 1928 – 4 tháng 1 năm 1942).

Cuốn sách được chia làm hai phần, phần một về Volodia thời học sinh, là một học sinh sáng tạo và tích cực tham gia các hoạt động, phần hai là Volodia du kích, một thiếu niên gan dạ dũng cảm tham gia cuộc chiến đấu

Xem thêm

Tác phẩm viết về Volodia Dubinin (Володя Дубинин), một thiếu niên Liên Xô anh hùng có thật (29 tháng 8 năm 1928 – 4 tháng 1 năm 1942).

Cuốn sách được chia làm hai phần, phần một về Volodia thời học sinh, là một học sinh sáng tạo và tích cực tham gia các hoạt động, phần hai là Volodia du kích, một thiếu niên gan dạ dũng cảm tham gia cuộc chiến đấu

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Alice Ở Xứ Sở Diệu Kỳ
Lewis Carroll
Hiệp đầu 0-1
A-dam Ba-hơ-đai
Bởi vì Winn-Dixie
Kate DiCamillo
Giấc mơ của Lippel
Paul Maar
Hảo hán nơi trảng cát
Jorge Amado
Vichia Maleev ở nhà và ở trường
Nikolai Nosov
Chó Xanh Lông Dài
Hwang Sun-mi
Truyện Ngụ Ngôn Lev Tolstoy - Kiến Và Chim Bồ Câu
Lev Tolstoy
Biên niên sử xứ Prydain
Lloyd Alexander
Con Mèo Tự Dưng Biết Nói
Claude Roy