Thông Tin Sách

facebook
Những cuộc phiêu lưu của Xê-muy-en Pinh

Những cuộc phiêu lưu của Xê-muy-en Pinh

0 đánh giá

Lượt tải sách

19 lượt tải

Cuốn sách này nói về nhà sinh vật học, (cũng là một nhà quý tộc) Pác-linh-tơn (nhân vật hư cấu), chuyên nghiên cứu về virus. Ông có một người em họ là Méc-lanh, một - con người rất nham hiểm và tham lam. Nhân một lần có tin đồn là Pác-linh-tơn làm thí nghiệm trên cơ thể người sống, Méc-lanh đã vu cáo Pác-linh-tơn và làm ông mất hết tài sản, tước hi

Xem thêm

Cuốn sách này nói về nhà sinh vật học, (cũng là một nhà quý tộc) Pác-linh-tơn (nhân vật hư cấu), chuyên nghiên cứu về virus. Ông có một người em họ là Méc-lanh, một - con người rất nham hiểm và tham lam. Nhân một lần có tin đồn là Pác-linh-tơn làm thí nghiệm trên cơ thể người sống, Méc-lanh đã vu cáo Pác-linh-tơn và làm ông mất hết tài sản, tước hi

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Những Lá Thư Không Gửi
Susie Morgenstern
Đường phố người con út
Lev Kassil & Max Polyanovsky
Những cái hố
Louis Sachar
Chú Nhóc
Alphonse Daudet
Biên niên sử xứ Prydain
Lloyd Alexander
Mio, con trai ta
Astrid Lindgren
Alice Ở Xứ Sở Diệu Kỳ
Lewis Carroll
Người bạn kiên nghị
Leonid Zharikov
Những cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn
Nikolai Nosov
Người bạn bí ẩn
Rebecca Stead