Thông Tin Sách

facebook
Làm Dâu Cõi Chết

Làm Dâu Cõi Chết

0 đánh giá

Lượt tải sách

12 lượt tải

Vào một năm cuối thế kỷ 19, giữa đêm mùa hè Mã Lai nóng nôi với những con thiêu thân lượn bời bời quanh ngọn đèn dầu lạc, một người cha đang nằm chiếc chõng rách nát đã bảo con gái rằng. Có một nhà giàu Hoa kiều cầu hôn, hỏi cưới cô về cho người con trai vừa chết của họ.

Sau đó chính hồn ma cũng tự bắt tay vào công cuộc chinh phục. Đêm khuya y nhậ

Xem thêm

Vào một năm cuối thế kỷ 19, giữa đêm mùa hè Mã Lai nóng nôi với những con thiêu thân lượn bời bời quanh ngọn đèn dầu lạc, một người cha đang nằm chiếc chõng rách nát đã bảo con gái rằng. Có một nhà giàu Hoa kiều cầu hôn, hỏi cưới cô về cho người con trai vừa chết của họ.

Sau đó chính hồn ma cũng tự bắt tay vào công cuộc chinh phục. Đêm khuya y nhậ

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Tiếng Gọi Trong Đêm
Alfred Hitchcock
Chó hoang Đin-gô
Ruvim Frayerman
Dải Ngân Hà
Kate Maryon
Mê cung ký ức
Becca Fitzpatrick
Đảo trị liệu bí ẩn
Sebastian Fitzek
Bi kịch người sói
Jarson Dark
Người môi giới ái tình
Nhiều tác giả
Quỷ Ám
William Peter Blatty
Tuần lễ thời trang
Lisi Harrison
Chết Trước Hoàng Hôn
Charlaine Harris