Thông Tin Sách

facebook
Hoa trái của miền đắm say

Hoa trái của miền đắm say

0 đánh giá

Lượt tải sách

9 lượt tải

"Người ta còn phải sống cho hậu thế. Mà người ta lại quyết định toàn bộ quá sớm. Tôi có thể không bao giờ buộc phải mời một người đại loại như thế đến bữa ăn tối. Đầu hàng sớm dễ dẫn đến những hậu quả tai hại, nhưng phải nói rằng tôi đã phải chịu một áp lực quá lớn. Cả nhóm bộ tộc đều ra sức thuyết phục tôi, mỗi người theo cách thể hiện riêng của m

Xem thêm

"Người ta còn phải sống cho hậu thế. Mà người ta lại quyết định toàn bộ quá sớm. Tôi có thể không bao giờ buộc phải mời một người đại loại như thế đến bữa ăn tối. Đầu hàng sớm dễ dẫn đến những hậu quả tai hại, nhưng phải nói rằng tôi đã phải chịu một áp lực quá lớn. Cả nhóm bộ tộc đều ra sức thuyết phục tôi, mỗi người theo cách thể hiện riêng của m

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách liên quan

Người tình tuyệt vời
Frank Slaughter
On the Way to the Wedding
Julia Quinn
Bản năng nguy hiểm
Kristin Cashore
Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào
Ichikawa Takuji
Lặng Nhìn Đời Qua Những Thanh Âm
Jan-Philipp Sendker
Tấm Ảnh Tình Yêu Và Một Câu Chuyện Khác
Ichikawa Takuji
The Viscount Who Loved Me
Julia Quinn
Lạc vào tình anh
Jasinda Wilder
Chúa Ơi, Chàng Muốn Lấy Con!
Agnes Abécassis
Người Tình Phương Đông
M. Delly