Thông Tin Sách

facebook
Hoa trái của miền đắm say

Hoa trái của miền đắm say

0 đánh giá

Lượt tải sách

8 lượt tải

"Người ta còn phải sống cho hậu thế. Mà người ta lại quyết định toàn bộ quá sớm. Tôi có thể không bao giờ buộc phải mời một người đại loại như thế đến bữa ăn tối. Đầu hàng sớm dễ dẫn đến những hậu quả tai hại, nhưng phải nói rằng tôi đã phải chịu một áp lực quá lớn. Cả nhóm bộ tộc đều ra sức thuyết phục tôi, mỗi người theo cách thể hiện riêng của m

Xem thêm

"Người ta còn phải sống cho hậu thế. Mà người ta lại quyết định toàn bộ quá sớm. Tôi có thể không bao giờ buộc phải mời một người đại loại như thế đến bữa ăn tối. Đầu hàng sớm dễ dẫn đến những hậu quả tai hại, nhưng phải nói rằng tôi đã phải chịu một áp lực quá lớn. Cả nhóm bộ tộc đều ra sức thuyết phục tôi, mỗi người theo cách thể hiện riêng của m

Xem thêm

Đánh giá sách

Đánh giá

0 đánh giá

Sách Liên Quan

Bánh Mì Cô Đơn
Judith Ryan Hendricks
A whisper of roses
Teresa Medeiros
Seducing Mr. Right
Cherry Adair
Tuyết
Maxence Fermine
Bởi Vì Yêu
Guillaume Musso
Ba Tuần Ở Paris
Barbara Taylor Bradford
Học viện công chúa
Shannon Hale
The flame and the flower
Kathleen E. Woodiwiss
Hãy cứu em
Guillaume Musso
Lửa hận
Jessica Hall